RESPONSABLE: ISMET INSTITUT, S.L.(B59945329), Floridablanca, 18-20, 08015 de Barcelona, info@ismet.es. FINALITATS: Tramitar la inscripció i la formació contractada i alta en la plataforma de formació; tràmits de subvenció de les formacions; , remetre-li comunicacions comercials d'altres cursos relacionats amb el nostre àmbit, inclusivament per mitjans electrònics. LEGITIMACIÓ: Inscripció al curs o formació, interès legítim a remetre-li informacions comercials. CESSIONS: Les dades personals que voluntàriament incorpori a la plataforma de formació seran públics per als altres alumnes del curs, administració Pública per a la tramitació de subvencions i cessions legalment previstes. CONSERVACIÓ: Durada de la formació i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per a atendre eventuals responsabilitats. DRETS: Pot oposar-se a l'enviament de les nostres comunicacions comercials i sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades dirigint-se a les dades de contacte del responsable. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).